Výchovné poradenství

   

Výchovná poradkyně - informace

Kontakty, adresy, odkazy
   
Důležité kontakty  v případě pomoci

Přijímací řízení 2018-2019

   
   
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018-2019
 
Metodická informaceMŠMT - uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Sdělení MŠMT - časový rozvrh konání písemných testů
 
Návod k vyplnění "Přihlášky ke studiu na SŠ"
 
Přihláška ke studiu - příklad vyplnění