Výstava dějepisných výrobků

                   

    Součástí Dne otevřených dveří při příležitosti 130. výročí založení naší školy byla i výstava dějepisných výrobků žáků 7. tříd. Opět se potvrdilo, že naše děti mají dobré nápady, fantazii a šikovné ruce. Mezi vystavenými modely se nacházely i známé egyptské pyramidy. Jejich autorka Tereza Poláková popsala postup při výrobě těmito slovy:
     Pyramidy v Gíze jsem si vybrala, protože jsme v Egyptě byli (i když jsme pyramidy bohužel nenavštívili) a protože mě tyto velké stavby fascinují.  Gíza je oblast Egypta na západním břehu Nilu, kde odpočívají stovky úředníků a významných osobností 4. dynastie. Pyramidy v Gíze jsou spolu s Velkou sfingou nejstarším ze sedmi antických divů světa a také jediným, který se dochoval do současnosti. Největší a nejznámější je Cheopsova pyramida, další je pyramida jeho syna Rachefa, podle kterého je zhotovena podobizna Sfingy. Její pohled směřuje k východu, kde se každé ráno setkává se sluncem. Třetí a nejmenší pyramida na jihozápadě je hrobkou Rachefova syna Mykeria.
Výroba:
Snažila jsem se, aby model vypadal co nejvěrohodněji. Nejdříve jsem vyřezala jehlany z polystyrénu. Ty jsem natřela žlutou barvou a hnědou fixou jsem naznačila cihličky. Poté již jehlany vypadaly jako pyramidy. Sfingu jsem vytvořila z modelářské hmoty, kterou jsem upekla v troubě a také natřela žlutou barvou. Pak jsem vše přilepila na polystyrénovou desku. Do té jsem vyřízla otvor ve tvaru přístavu, který tam kdysi byl, a podlepila jsem ho modrým papírem. Desku jsem posypala pískem, který se ne vždy přichytil. Potom už jen stačilo složit loďku a dát ji na vodu.
    
Jeden ze sedmi divů světa byl na světě.

Další výrobky