Testování žáků 3.třídy

                                  

   Na konci června čekal žáky třetího ročníku den plný ověřování vědomostí, dovedností, znalostí a postojů, tzv. klíčových kompetencí. V testech ze vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Člověk a jeho svět (prvouka) měli žáci prokázat, jak si stojí na konci prvního vzdělávacího období. Pod záštitou třídní učitelky Dany Kubešové, která ve spolupráci s dalšími vyučujícími dohlížela na správný průběh testování, proběhlo celé dopoledne bez sebemenších komplikací. Testové archy se plnily odpověďmi, žáci pracovali s různými informačními zdroji, vyhledávali potřebné údaje na internetu, v encyklopediích a odborných textech. Většina žáků si vedla velmi dobře. Někteří dosáhli i výborných nadprůměrných výsledků. Každý žák si osvědčení o absolvování testů a potvrzení o dosažených výsledcích odnesl domů spolu s vysvědčením.
                                                                                       Mgr. Ivana Múčková, koordinátorka ŠVP

fotogalerie