Den stromů v 7.třídách

                

    V pátek 21. října proběhl na naší škole tematický Den stromů.  Žáci 7.B se ho zúčastnili velmi aktivně. Nejprve pracovali ve dvojicích, řešili pracovní listy, které se zabývaly poznáváním stromů, použitím dřeva a výrobků z něj. Potom dokázali svou zručnost a kreativitu. S pomocí novin a časopisů vytvořili papírové stromy, s nimiž si vyzdobili svou třídu. Nakonec se se svými učiteli vypravili do nově vysázené aleje k Tupárovu, kde změřili a zkontrolovali stromy, které tam spolužáci zasadili.
     Žáci 7. A samozřejmě nechtěli zůstat pozadu. Také oni se velmi snažili. Po vyřešení a doplnění pracovních listů si za pomoci třídní učitelky vyrobili nástěnku, na kterou umístili vlastnoručně namalované vlajky obcí a měst, které mají ve svém znaku strom. Zazpívali si známé i méně známé písně o stromech a vytvořili spoustu výukových materiálů na téma jehličnaté stromy. Na vycházce si získané znalosti ověřili v praxi.
               
                                                                                                          
Žáci sedmých ročníků

fotogalerie