Pohádková knížka Třídilka    

                    

    Naše škola se zapojila do literárně-výtvarné soutěže vyhlášené společností EKO-KOM a.s. a Středočeským krajem pod názvem Pohádková knížka Třídilka. Adriana Veľasová z 8. ročníku přispěla svou pohádkou i doprovodnou ilustrací s názvem O veverce Aničce. Z vytvořených prací byla následně sestavena knížka určená dětem mateřských škol, která jim zajímavou formou pohádek přiblíží důležitost třídění odpadů a ohleduplného chování k přírodě.
     Ve velké konkurenci (do soutěže se zapojilo 143 základních škol s počtem 541 pohádek a 800 ilustrací) se Adriana umístila na 4.-14. místě. Odměnou za snahu a čas věnovaný tvorbě pohádky jí bylo pozvání na slavnostní křest knihy do Kladna, ale i hodnotné ceny a příjemný program v aquaparku.
     Ke krásnému umístění gratulujeme a přejeme mnoho dalších tvůrčích úspěchů.
                                                                                Mgr. Jaroslava Polgárová