Podzim ve 2.třídách

     Při pracovních činnostech jsme vyráběli panáčky z brambor a drobných přírodnin, kteří nám zdobí třídy a chodbu. Za krásného slunného počasí jsme přijali pozvání z MŠ prohlédnout si halloweenské dýně. V pátek 21. 10. proběhl projekt“Den stromů“, kdy jsme navštívili strom třídy na Tupárově.
     Povedené jsou i výtvory vzniklé v rámci projektu „Děti učí děti“, na kterých se podíleli společně žáci 1. A a 9. A.

                                        

                                                         foto1                                  foto2