Prevence rizikového chování ve 3.B

Dne 13.4 navštívili třídu 3.B manželé Kašparovi v rámci Minimálního preventivního programu. Akce byla zaměřena na prevenci rizikového chování, vztahy v kolektivu, spolupráci a komunikaci mezi dětmi. Žáci si zahráli různé hry na utužení vztahů ve třídě, poučili se o tom, které chování je rizikové a z čeho může vzniknout úraz. Technikou Dušíci  vyjadřovali své pocity v třídním kolektivu. V závěru sezení vytvořili společnými silami strom třídy. Všem se dopoledne moc líbilo. Děti projevily velký zájem o podobnou akci a ohodnotily dopoledne slovy: „To bychom mohli mít každý pátek.“                          
                         
Mgr. Jana Francová, třídní učitelka