Kašparovi opět ve Vrdech

                                                                       

      Tento program je součástí minimálního preventivního programu a probíhá v naší škole každoročně.  Žákům přednášejí  PaedDr. Zdena Kašparová a JUDr. Karel Kašpar z Pedagogického a právního poradenství v Praze. Letos jsme přednášky rozdělili mezi pátou a sedmou třídu a mezi šesté a deváté třídy.
     Žáci páté třídy měli celodenní program, kde se v aktivitách manželé Kašparovi doplňovali. Probírali téma šikany a vztahy mezi spolužáky a jejich řešení. Žáci šestých ročníků měli výuku s Kašparovými také celý den. První tři vyučovací hodiny jim přednášel JUDr. Karel Kašpar a další tři PaedDr. Zdena Kašparová. Žáci devátých ročníků měli přednášky o trestním právu a dozvěděli se i případy z praxe. Některým žákům poskytli manželé Kašparovi také individuální konzultace.
     Z hodnocení žáků vyplývá, že byli velmi spokojeni s průběhem přednášek, a jejich přáním je v příštím školním roce vysvětlit další témata, která je zajímají. V letošním školním roce nás ještě s osmými ročníky čeká dvoudenní školení v rekreačním zařízení Konopáč, kde bude kromě přednášek probíhat i relaxační část programu.
     Všechny tyto akce se mohou uskutečnit díky tomu, že starosta, rada a zastupitelstvo obecního úřadu schvaluje příslušné finanční prostředky. Děkujeme.

                                                                                                       Základní škola Vrdy

fotogalerie