První vánoční jarmark     

                                                                           

      Dne 16.12.2008 se poprvé v historii naší školy uskutečnil vánoční jarmark spojený s vánoční besídkou. Každá třída měla svůj stánek, ve kterém prodávala vlastnoručně vyrobené předměty. Besídku i jarmark navštívilo mnoho lidí, kteří si celou akci velice pochvalovali. Nyní přemýšlíme, jak naložit s utrženými penězi.
     Děkujeme  všem, kteří si něco zakoupili a nebo se alespoň přišli podívat a načerpat předvánoční atmosféru. Mockrát děkujeme za přízeň a podporu. Věříme, že se na Vaši návštěvu můžeme těšit i příští rok. Poděkování patří také těm, kteří se na uspořádání této akce podíleli.

fotogalerie