22.4.2009 - DEN ZEMĚ 

projektový den

                        

    V letošním školním roce, stejně jako každý rok, jsme v naší škole oslavili Den Země, a to v duchu hesla: „Tato Země je jen jedna – ztlum, vypni, recykluj, choď a zasaď!“
    Tento dlouhodobý projekt vyvrcholil právě ve středu 22. 4. 2009.  Žáci 2. stupně se rozdělili do několika skupin. Každá měla svůj název, program a úkoly.
    Například hlavním úkolem ekologů bylo vysadit stromky na lokalitě Tupárov. Tato činnost proběhla ve spolupráci s obecním úřadem, místními organizacemi a především díky podpoře Nadace Partnerství „Strom Života“. Projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč, ze které byl financován nákup sazenic. Finančně se na projektu podílela i obec, která zajistila podpůrné kůly, ochranu proti okusu a další potřebný materiál. Celkem se vysadilo 77 stromků – lípy, duby, javory a jasany.
     Úkolem průzkumníků a dendrologů bylo zkontrolovat vysazené stromky a provést potřebná měření. Novináři vytvářeli reportáže, hovořili s místními občany, zajímali se o životní prostředí v obci a o přístup obyvatel k ochraně životního prostředí. Biologové a pedologové zkoumali rostliny, živočichy a půdu vyskytující se v okolí Vrdů. K velmi zajímavým závěrům dospěla také skupina envirovýzkumníků.
     Do projektu byly zapojeny všechny třídy prvního i druhého stupně. K připravenému programu patřila i soutěž s mnoha zajímavými disciplínami nejen s ekologickou tematikou. Žáci si mohli vyzkoušet práci s přírodními materiály, přiřazování živočichů k jejich přirozenému prostředí a poznávání rostlin i živočichů.
     Celý den jsme si opravdu užili, získali jsme spoustu nových informací, vyzkoušeli jsme si různé činnosti a už se těšíme na příští Den Země.
                                                                                                  Z. Jelínková, I. Múčková

 fotogalerie