Den stromů 2011  

                 

    Datum oslav světového dne stromů je různé. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat. Ve střední Evropě a tedy i v Česku připadá den oslavy stromů na 20. října, tedy na období, kdy je u nás už většina stromů vybarvena do krásy a stromy hrají všemi barvami.
     I na naší škole jsme letos (jako každý rok) slavili tento svátek, tentokrát v pátek 21. října. Každá třída na 1. stupni má v aleji K Tupárovu, kterou žáci školy vysázeli, určený svůj strom. Chceme, aby se o svůj strom starali, aby o něm získali co nejvíce informací, sledovali jeho růst a jednou, až budou dospělí, věděli, že toto je jejich strom. Letošním prvňáčkům předávali stromy deváťáci. Dobře se znají, neboť od začátku školního roku spolupracují v projektu Děti učí děti. Někteří žáci 9.ročníku si v předmětu Aplikovaná ekologie připravili pro třeťáky výukový program  o dřevěné a plastové židli. Zkusili si zahrát na učitele a zjistili, že to vůbec není jednoduché.
     Žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd měli program zpestřený o výukový program, se kterým přijeli lesní pedagogové – lesáci z Ústavu  pro hospodářskou  úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Žáci získali od těchto profesionálů spoustu informací o lese a zahráli si hry s ekologickou tematikou. Jediným problémem byla zima, takže po dvou hodinách venku roztávali ve třídě.
     Také ostatní třídy měli svoji výuku zaměřenou na lesy a stromy. Vznikla spousta  krásných výtvarných  a slohových prací s touto tematikou. Žáci vyplňovali pracovní listy, hráli různé hry o stromech a živočiších v lese, určovali stromy atd.  I když byl tento den pro učitele poměrně náročný, snad se vydařil.
                                                               Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka environmentální výchovy

                              Foto