Exkurze na skládce odpadů

                                                                  

   23.11. se žáci ekologických předmětů ze 7. a 9. ročníku vypravili  směrem na Čáslav.  Čekala  nás exkurze na skládce odpadů AVE Čáslav. Po příjezdu nás dostal na starost pracovník této firmy, velmi zasvěceně nás o všem informoval a zodpovídal naše dotazy. Nejdříve jsme si důkladně prohlédli novou třídičku odpadů, která je v provozu od 15. srpna. Je to velmi moderní model a třídí se zde plasty a papír, celkem 11 komponentů - plast modrý, bílý, folie atd. Odpad se zde v konečné fázi slisuje do balíků. A to už není odpad, ale surovina pro další výrobu. Dále jsme si prohlédli čističku odpadní vody ze skládky a novou bioplynovou stanici, kde se z bioodpadu vyrábí elektrický proud.
    Náš průvodce nás informoval o skládce. Naspodu je silná folie, na vrchu je také folie a na ní vrstva zeminy osetá travou. Voda ze skládky je odváděna do čističky. Firma AVE Čáslav vyváží odpad od 30 tisíc obyvatel, ale na tuto skládku se vozí odpad (a zpracovává) z mnohem větší oblasti. Náš celkový dojem z této exkurze je, že třídění má smysl. Není pravda, že námi vytříděný odpad se vyveze na skládku a zaveze. Naopak, vytříděný odpad je žádanou surovinou, dokonce se otevírají staré skládky a tento odpad se vybírá.
     Naší další zastávkou bylo zahradnictví Starkl. Zde jsme si prohlédli krásnou vánoční  výstavu a nakoupili květiny, vánoční svíčky a dekorace.
                                               Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka environmentální výchovy

                    fotogalerie