9.A v knihovně

                                                               

      Tak jako 9. B před pár týdny, měla i 9. A v pátek 10. června možnost navštívit místní knihovnu. Jaké bylo překvapení většiny žáků, když jsme od školy zamířili do Dolních Bučic a ještě směrem ke kostelu. Dokonce i krámek se zmrzlinou jsme si dovolili minout bez zastavení. Po zdolání dětského hřiště se otevřely dveře nové knihovny a přivítala nás paní knihovnice. Žáci se seznámili s provozním řádem a službami, které knihovna nabízí. Dozvěděli se o projektech, do kterých se mohou prostřednictvím čtení zapojit. Věřím, že alespoň někteří získali povědomí o významu knihovny pro kulturu v obci.
                                                                                                                  Ivana Múčková

                                fotogalerie