První pomoc v 5.ročníku 

                                                      

     Projekt  Děti  učí děti v naší škole neznamená jen spolupráci prvňáčků a deváťáků.  Tentokrát učily členky kroužku Mladých zdravotníků páťáky zásady první pomoci. Děti se sešly v tělocvičně celkem dvakrát.
     Poprvé si žáci připomněli, jak se zachovat při ztrátě vědomí a rozpoznat zachování základních životních funkcí. K dispozici měli cvičný model, tzv. „Andulu“, na kterém trénovali nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání.
     Při druhém setkání se žáci rozdělili do skupin a děvčata si pro ně připravila různé úkoly. Jedni nacvičovali rozpoznání vědomí a zotavovací polohu, druzí ošetření při poranění hlavy, další pak obvazovou techniku. I při navlékání jednorázových rukavic je třeba být zručný a získat jistotu.
     Při absolvování tohoto krátkého kurzu bylo určitě naplněno heslo „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Přivolat nebo poskytnout první pomoc nebude pro žáky pátého ročníku problém.
     Poděkování patří jak členkám kroužku Mladých zdravotníků,  tak Mgr. Ivaně Múčkové, která celou akci koordinovala.
                                                                                 Mgr. Marie Kupková

                                                                               Foto