Pohádkový zápis

Zápis budoucích prvňáčků na Základní škole Vrdy proběhl v pátek 5.dubna. Po několika letech se vrátily pohádkové postavičky, aby malým kamarádům pomohly a udělaly jim zápis zábavnější.

Dva nešikové Pat a Mat si jako vždy nevěděli rady, proto jim děti musely ukázat, jak správně odemknout a zase zamknout zámek u skříňky. S pilnými včeličkami si děti vyzkoušely cvičební dráhu, rybáři a jeho ženě pomohly ulovit nejen zlatou rybku. Nahoře v patře už na ně netrpělivě čekali králíci z klobouku.  Protože se blíží Velikonoce, potřebovali, aby jim budoucí prvňáčci vystříhali několik kraslic. Za odměnu si pak mohli hodit velikonoční vajíčka do proslulého klobouku kouzelníka Pokustóna. Poslední zastávkou před návštěvou královského zámku byla tři prasátka. Ta se pokoušela postavit svoje domečky a potřebovala pomoci s plány. Děti jim poradily, jaké geometrické tvary by se do jejich staveb nejlépe hodily.

Potom už nic nebránilo pohádkovým průvodcům, aby všechny šikovné děti odvedli ke králi a královně, kde byly pasovány na prvňáčka čekatele a obdržely od vládnoucího páru  královskou korunu. Na závěr si ještě každý budoucí žáček popovídal s paní učitelkou z 1. stupně, aby jí předvedl i další dovednosti a schopnosti, bez kterých se prvňák neobejde. Všichni obstáli se ctí. Doufáme, že se dětem i rodičům náš pohádkový zápis líbil, a v září se na šikovné prvňáky moc těšíme. Velké poděkování patří žákům a žákyním 8. a 9. ročníku, kteří se na přípravě i zdárném průběhu zápisu podíleli.
                                                                                                                      
Mgr.Jindra Chejnová

               fotogalerie