6.B na Vyšehradě

Náš výlet začal v Čáslavi na nádraží. O Vyšehradě jsme slyšeli ve výuce mnohokrát, ale jak to tam vlastně vypadá, nikdo pořádně nevěděl.  

Vyšehrad je místo na pravém břehu řeky Vltavy. Nahoře na skále byl v 10. stol. postaven opevněný hrad. Podle pověsti Horymír  objel na svém koni Šemíkovi třikrát nádvoří a pak přeskočil hradby a dopadl do Vltavy. Z původního hradu se bohužel dochovaly jen základy v zemi. Ale vyhlídky na skálu nad Vltavou a stověžatou Prahu jsou nádherné.
Historický areál je rozsáhlý komplex několika staveb. Nejvíce nás zaujala bazilika svatého Petra a Pavla. Vedle ní stojí Vyšehradský hřbitov se Slavínem – hrobkou, v níž je uloženo mnoho významných osobností, které se zasloužily o rozvoj naší země.
 

Výlet jsme zakončili procházkou podél řeky Vltavy. Metrem jsme dojeli na Václavské náměstí. Následoval krátký rozchod na oběd a cesta vlakem zpět do Čáslavi. Vrátili jsme se obohaceni o spoustu nových zážitků.
                                                                                                  Žáci 6.B, Mgr. Korejtková a Mgr. Francová L.