První exkurze s našimi malými kamarády

Dne 3.října 2019 se devátá třída společně s prvními třídami vydaly pozdravit a společně poblahopřát zvířátkům ke Dni zvířat ve Zvěřinci Vilémov.

Každý deváťák se ujal svého prvňáčka a všichni vyrazili k paní majitelce, která nás už z dálky srdečně vítala. I přes chladné a sychravé počasí velcí i malí se zájmem poslouchali výklad. Dozvěděli se, jak žijí nejen naše, ale i exotická zvířata. Ne každý měl však odvahu pochovat si hada, dotknout se švába či červů. Prvňáčci byli mnohdy odvážnější než jejich velcí kamarádi. Konec exkurze završila projížďka prvňáčků na oslíkovi a poníčcích.
Plní dojmů a zážitků jsme se vrátili zpět. Děkujeme.
                        Pavlína Šimonková, Barbora Supková, Jan Šindelář, 9.třída

Foto 1.A       Foto 1.B