Vánoční florbalový turnaj

Ve čtvrtek 19.12.2019 se v tělocvičně ZŠ Vrdy uskutečnil vánoční florbalový turnaj mezi žáky 2. stupně, který organizovali žáci 9.ročníku.

Ráno jsme se sešli na nástupu a vyslechli si zahajovací proslov paní učitelky Ludmily Francové. Poté jsme už mohli začít hrát. Hrálo se dle rozpisu 10 minut každá třída s každou. Na závěr si proti sobě zahrála letošní 9. třída, dříve rozdělná na A a B. Po skončení zápasu byly vyhlášeny výsledky.
Vítězné týmy vyhrály koláč od Pekárny Vrdy, za což moc děkujeme. Další poděkování patří samozřejmě také paní učitelce Ludmile Francové za pomoc při organizování této akce a panu učiteli Josefu Štainerovi za spravedlivé pískání. Děkujeme a doufáme, že se další akce vydaří nejméně tak dobře jako tato!
                                                                
     Za 9.třídu Filip Wohák

                                Fotogalerie