Žáci 9.třídy na Úřadu práce v Kutné Hoře

Ve středu 11.prosince se deváťáci vypravili do Kutné Hory.

Nejprve jsme se prošli po historické části města. Zastavili jsme se u některých z mnoha památek, které v tomto městě zapsaném na seznamu UNESCO najdeme. Při každé zastávce si někteří z nás vyzkoušeli činnost průvodců, seznámili ostatní s tím, kdy daná památka vznikla, jaký má význam, čím je zajímavá, atd. Došli jsme například k morovému sloupu a chrámu sv. Jakuba. Podívali jsme se na Jezuitskou kolej, sídlo GASK, a zastavili jsme se před Vlašským dvorem.
Poté jsme se zúčastnili vzdělávacího semináře na Úřadu práce v Kutné Hoře. Na programu bylo téma „Seminář k volbě povolání“. Dozvěděli jsme se o tom, čím se úřad práce zabývá, kdo jsou jeho klienti a jak fungují sociální dávky, konkrétně podpora v nezaměstnanosti.

Většina programu byla věnována volbě povolání, protože správná volba povolání je prevencí nezaměstnanosti. Zaměřili jsme se na sebehodnocení, hodnocení trhu práce, výběr profese a taky výběr školy. V dotaznících jsme si mohli ověřit, jak vnímáme sami sebe. Zamysleli jsme se nad svojí povahou, talentem, nadáním, schopnostmi a zájmy. Také jsme si připomněli pojmy, které bychom měli znát z výuky a které budeme potřebovat při přijímacím řízení.   
                                                                                                 Žáci a žákyně 9.třídy                 
       

                                Fotogalerie