Deváťáci na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Dne 28.11. se naše třída vydala na exkurzi. Tentokrát do Kutné Hory.

Po krátkém proslovu o historii školy nám byl přidělen průvodce, který nás prováděl po škole. Podle svých zájmů si někdo vybral obory technické, někdo obory sociální. Viděli jsme učebny i dílny, kde se vyučují praxe. Prohlídka školy  byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se řadu potřebných informací. Bylo pro nás připraveno i malé občerstvení.
Děkujeme paní učitelce Nesnídalové a Vesecké, že nás na tuto exkurzi vzaly.   
                                                                                Žáci 9. třídy

Fotogalerie