Návštěva rodilého mluvčího

I letos jsme našim pokročilejším žákům nabídli jako doplněk běžné výuky anglického jazyka konverzační hodiny s rodilým mluvčím z USA.

Pan Mastronardi žákům 8. a 9. ročníků představil svoji kulturu a vysvětlil jim, jak to chodí v zemi, odkud pochází. Hovořil o věcech, které turisty asi nejvíc překvapí, když přijedou do Ameriky.
Žáci měli možnost komunikovat v anglickém jazyce a ukázat svoje schopnosti a dovednosti. Doufáme, že to byly přínosné hodiny, které motivovaly k přirozenému používání anglického jazyka.
                                                     Mgr.Gabriela Mastronardi

                         fotogalerie