Revolution train

Dne 7.10.2019 se osmá třída vypravila do Čáslavi. Zde nás čekal interaktivní protidrogový vlak.

V prvním vagonu jsme se dověděli něco o závislosti. Od druhého vagonu nás doprovázel film o závislosti na kouření, alkoholu a drogách. Během filmu jsme doplňovali dotazník, který se týkal našich zkušeností s drogami. Po první části filmu jsme se ocitli u baru, dále jsme mohli být svědky autonehody, zahráli jsme si scénku z policejního výslechu, podívali jsme se do drogového doupěte a nakonec jsme viděli, kam až může vést závislost na drogách. Všechna tato drastická, někdy až odporná místa jsme zhlédli během dvou hodin v jednom vlaku.
Tento výukový program se celé třídě líbil a všechny nás od drogové závislosti odradil.
                                                                                   Petra Kubešová, 8. třída                   

Fotogalerie