Prvňáčci se poznávají

Školní program primární prevence zahrnuje řadu aktivit, kterými žáci od první do deváté třídy projdou. Patří sem i činnosti zaměřené na poznávání a respektování spolužáků a upevňování vztahů v kolektivu. Takový program čekal na prvňáčky v pondělí 9. září. Společně s třídními učitelkami a asistenty plnili různé úkoly, zahráli si několik her, popovídali si a měli možnost se vzájemně lépe poznat.
Děkuji všem za spolupráci a příjemnou atmosféru.
                                            Mgr. Ivana Vesecká, výchovná poradkyně

Fotogalerie