Projekt "SÁM SEBOU"

 Program SÁM sebou probíhá na naší škole již řadu let.

Spolupracujeme s pedagogickou, psychologickou a právní poradnou manželů Kašparových z Prahy. V průběhu pedagogické diagnostiky nám pomáhají zjišťovat a posilovat pozitivní vztahy v třídním kolektivu a vytvářet předpoklady pro efektivní ochranu žáků před výskytem projevů šikany. Po skončení programů probíhají konzultace s vedením školy, třídními učiteli a výchovnou poradkyní. Rodiče jsou informováni v rámci individuálních nebo rodičovských schůzek.
                                                                            Mgr.Zdeňka Jelínková
                                                                            výchovná poradkyně

Fotogalerie