Dopravní abeceda ve 4.A

V pondělí 25.2.2019 navštívila naši školu paní PaeDr. Lenka Frajerová s výukovým programem Dopravní abeceda.

První vyučovací hodinu si s námi povídala o různých situacích, v kterých se každý den jako chodci ocitáme. Také nám rozdělila role učitelů a herců, v kterých jsme měli setrvat celé dopoledne. Seznámila nás s úkoly a scénkami, ve kterých budeme vystupovat. Měli jsme k tomu spoustu pomůcek, např. trička, volanty, koberce představující chodník i přechod…   Druhou hodinu jsme pozvali třeťáky, přehráli jim scénky odehrávající se na chodníku či silnici, ve kterých dělali chodci chyby. Žáci třetí třídy chyby hledali a opravovali, herci pak scénku zahráli správně.  Nakonec ještě třeťáci prošli pěti stanovišti s úkoly s dopravními tématy, kterými jsme je provázeli a pomáhali jim najít správné řešení.

Touto tandemovou výukou jsme stejným způsobem seznámili se správným a bezpečným chováním chodců i žáky druhé a první třídy. Všichni žáčci byli šikovní, a tak jako odměnu získali sladkost a podpůrný materiál k výuce dopravní výchovy a také znalosti pro správné chování chodců.
Celou akci pro nás zorganizovalo MAP Čáslavsko (místní akční plán). Její součástí bylo také předchozí proškolení pedagogů a praktická ukázka.  Tandemové výuce tedy přihlíželo i několik dalších pedagogů z mateřských i základních škol v okolí. Užili jsme si jednoduše krásné dopoledne, během kterého jsme se toho i spoustu naučili.
                                                                                                                        Děkujeme, 4. B

                                   fotogalerie