Okresní kolo Dopravní soutěže

Dne 16.května se konalo v Kutné Hoře okresní kolo Dopravní soutěže. 

Soutěžící museli prokázat znalosti v testech Besipu a schopnost poskytnout první pomoc  v modelových  situacích. Dále je čekala jízda zručnosti a jízda městem za plného provozu.
Družstvo žáků prvního stupně se umístilo na 9.místě, družstvo starších z 2.stupně na krásném 2.místě z deseti zúčastněných škol okresu. Gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
                                                           Mgr.Dana Kubešová
                                                                        

Foto