Dívčí kámen - Divadelní festival
základních škol

Letos se naše škola zapojila do prvního ročníku Divadelního festivalu základních škol. Projektu, který klade důraz hlavně na regionální identitu dětí, se včetně nás zúčastnilo 5 škol z Čáslavi a okolí.

Náš soubor složený ze 7 dívek a 2 chlapců  z  6.A a 7. třídy se scházel každý čtvrtek odpoledne. Museli jsme začít úplně od začátku - najít si vhodné regionální téma, vytvořit scénář, kulisy, rekvizity, sehnat si kostýmy a hudbu. Pro začátek jsme si vybrali lichnický příběh Dívčí kámen  o kruté panně Miladě. Přečetli jsme si několik verzí této pověsti, přemýšleli jsme, jaké role by se  hodily pro jednotlivé herce.  A společně jsme začali připravovat scénář. Každý přišel s nějakým nápadem, který jsme zakomponovali do našeho příběhu. Průběžně jsme také vytvářeli kulisy a rekvizity. 

Abychom se inspirovali a uvědomili si, jak se má správně hrát divadlo, navštívili jsme během školního roku tři divadelní představení v Praze – muzikál pro děti Kocour v botách v divadle Broadway, muzikálovou revue Jak se dělá muzikál v Hudebním divadle Karlín a nakonec černé divadlo Metro s představením Ulice plná kouzel. A když už jsme byli v Praze, zavítali jsme také do Galerie ocelových figurín. Byli jsme překvapeni, jaké plastiky se dají vytvořit z prvků pocházejících z recyklace ocelového šrotu.
Poslední měsíce a týdny jsme se věnovali intenzivnímu zkoušení naší hry, procvičovali jsme dialogy, společný tanec i závěrečnou píseň. Ve středu 12.6. nás čekala první zkouška ohněm – generálka. Naše představení jsme zahráli celkem devětkrát - pro mladší spolužáky z 1.stupně i pro nejstarší deváťáky. Naše celoroční příprava vyvrcholila předposlední červnový týden. Nejprve jsme se v úterý 18. 6. prezentovali spolu s ostatními soubory v zahradě čáslavské Diakonie, kde proběhl první ročník Divadelního festivalu základních škol.  V sobotu 22.6. jsme se sešli v zámeckém  divadle na Kačině, kam zavítaly naše rodiny, přátelé i širší veřejnost. Všechny svoje herce a herečky musím  pochválit,  vystoupení  se jim moc povedla a vše zvládli s přehledem a na jedničku.
Děkuji paní učitelce Jaroslavě Korejtkové, která nám pomohla s hudbou a nácvikem naší závěrečné písně a výrazně se podílela na úspěšném průběhu obou akcí. První ročník festivalu je za námi a my už teď přemýšlíme, jaké téma si zvolíme pro ten příští.
                                                                                                                     Mgr.Jindra Chejnová

              přípravy          v pražských divadlech        Galerie ocelových figurín         generálka          video        foto - festival a Kačina