Den Země 2019

17.dubna jsme v naší škole slavili Den Země. Pro žáky byly připraveny tři aktivity.

Výukový program Smysly zvířat, se kterým k nám přijeli manželé Pelikánovi z Obory Žleby, byl velmi zajímavý.  Součástí programu byly také ukázky živých zvířat.
K obnovené a rozšířené dendrologické stezce byly vytvořené pracovní listy. Žáci tedy běhali po školním pozemku a vyplňovali otázky o stromech a keřích.
Třetí aktivitou byla práce s binokulárními lupami a mikroskopy. Letošním tématem byly květy.  Žáci si mohli prohlédnout zvětšené květy macešky, třešní a tulipánů. Zde na žáky čekala i „poznávačka“ stromů a keřů z dendrologické stezky
Třídy měly i jiné aktivity – vytváření plakátů o přírodě, úklid v obci, procházky přírodou apod.
                                                     Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO

                                   fotogalerie