Vánoční Wroclaw

Dne 13.12. 2018 se žáci 6.A, 7. a 8.třídy vydali na exkurzi do polského města Wroclaw.

Cesta byla velmi dlouhá, ale utíkala poměrně dobře. Naše průvodkyně nám ji zpříjemnila povídáním o adventních zvycích u nás, ale i odlišných tradicích v Polsku.
Po příjezdu nás čekala procházka historickým centrem Wroclawi a poté návštěva adventních trhů na hlavním rynku. Ze všech stánků dýchala vánoční atmosféra. Každý si tady našel nějakou drobnost pro sebe nebo své blízké.
Ve večerních hodinách jsme se vrátili ke škole obohaceni o nové informace i plno pěkných zážitků. Exkurzí jsme si příjemně vyplnili čekání na Vánoce.
                                                                         J. Polgárová, G. Mastronardi
 

Foto