Česko sportuje

                                  Garant projektu na škole: Ing. Josef Štainer

Sportovní den I. stupně  ZŠ Vrdy se uskutečnil  11.06.2018.

             

Před koncem školního roku jsme v ZŠ Vrdy rozhýbali děti prvního stupně všestranným sportem.  Žáci 1.-3. tří sportovali v režii projektu ČESKO SPORTUJE, který je tvořen ze 7 disciplín. Žáci 4.-5.tříd soupeřili v 10 disciplínách projektu OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Do organizace sportovního dne se v roli rozhodčích aktivně zapojili žáci vycházejících 9. tříd. Sportovní den se velice vydařil nejen příjemným počasím, ale i kvalitními sportovními výkony.

Poděkování patří  žákům a žákyním  devátého ročníku za pomoc při realizaci tohoto sportovního dne.

              foto