Recyklohraní 2017-2018

V letošním školním roce jsme vyřešili a odeslali 2 úkoly. První se jmenoval  Vydržím víc a posloužím déle a týkal se baterií a akumulátorů. Druhý úkol Krok za krokem se zabýval tříděním elektrozařízení a červenými popelnicemi.

Na prvním stupni se žáci  5.A  vydali do Vrdů k obecnímu úřadu – měli se vyfotit s červenou popelnicí na elektroodpad. Tam nás překvapil velký nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad.  Dále zakreslovali do vytištěné mapy obce červené popelnice a místa, kde jsou kontejnery na tříděný odpad.
Na druhém stupni to měli složitější – mapu obce museli nakreslit. Na tom se podíleli sedmáci, osmáci i deváťáci. Dalším úkolem byla fotoreportáž z tvorby mapy.
Do Recyklohraní patří také sběr baterií, tonerů a elektrozařízení.  Několik krabic s bateriemi jsme již odeslali a další máme připravené na odvoz. Nyní také budeme objednávat odvoz elektrozařízení.

                                                                                                                    Ing. Ludmila Kebzová

                 Foto - 1.stupeň      Pracovní list     Foto - 2.stupeň       Fotoreportáž