První týden s prvňáčky

I v letošním školním roce se žáci devátých ročníků zapojili do projektu Děti učí děti. 

Hned 3. září jsme přivítali prvňáčky ve vestibulu školy. Doprovodili jsme je i s jejich rodiči a prarodiči do třídy, kde už na ně čekala paní učitelka. Pak jsme se rozloučili a těšili se na další den s nimi.
Druhý den, v úterý 4. září, jsme za našimi malými kamarády vyrazili znovu. Prvňáčky jsme si rozdělili a provedli je po škole. Ukázali jsme jim tělocvičnu, jídelnu, družinu, multimediální učebny a další prostory školy. Byli jsme se podívat i ve sborovně a v ředitelně, kde nás osobně přivítal pan ředitel.

Za našimi novými kamarády chodíme o přestávkách. Povídáme si, pomáháme jim připravovat se na vyučování. Přejeme všem prvňáčkům v letošním školním roce hodně úspěchů, příjemných zážitků a už teď  se těšíme  na  vzájemná setkávání  a spolupráci.
                                                                                                               Žáci 9. A a 9. B

                     Fotogalerie