Konverzace s rodilým mluvčím

Konverzaci v anglickém jazyce v devátých ročnících jsme letos zakončili s rodilým mluvčím z USA Robertem Mastronardi.

Angličtina je mezinárodní  jazyk a rozumí se samo sebou, že nezní všude stejně. Mnozí měli tedy možnost poprvé slyšet pravý „newyorský“ přízvuk. Povídali jsme si o našich rodinách, zájmech, o školách, kam nastoupí naši žáci v září… Během dvouhodinové konverzace jsme se všichni několikrát vystřídali, a každý si tak vyzkoušel, jak je na tom se slovní zásobou a mluvnicí. Věřím, že kontakt s rodilým mluvčím zbavil alespoň některé žáky zábran, přirozeně je motivoval ke komunikaci a podpořil pojetí jazyka jako praktické schopnosti.
                                                     Mgr. Gabriela Mastronardi

                     Fotogalerie