Fyzikálně-chemická praktika

            Jedním z povinně volitelných předmětů v devátém ročníku jsou Fyzikálně-chemická praktika. Jak vyplývá z názvu, výuka je zaměřena na praktickou činnost z fyziky a chemie.   

Tentokrát si žáci mohli vyzkoušet práci s pomůckou vytvořenou v rámci programu ESA Poznáváme vesmírem – materiály pro kosmické lodě.
Nejdříve jsme společně diskutovali o tom, jaké vlastnosti musí látky, které se používají na stavbu kosmických lodí. Od vědce z ESA žáci dostali několik úkolů, během nichž měli poznávat vlastnosti různých materiálů. Každá sada obsahovala 8 kostiček, u kterých si po dvojicích postupně ověřovali elektrickou a tepelnou vodivost, magnetismus, měřili hmotnost a prováděli nárazový test.
Na základě výsledků, které zapsali žáci do tabulky, jsme společně mohli vyslovit závěr o tom, který materiál se nám zdá být nejvhodnější pro vesmírnou loď a proč.

Díky zapojení naší školy do činnosti Nadace Depositum Bonum – Pro radost z poznávání můžeme využívat další zajímavé pomůcky či získávat spoustu inspirace pro výuku přírodovědných předmětů.
                                                                                                                Mgr.Marie Kupková

                 Foto