Přednáška firmy EDUCATION

V pátek 16.2.2018 proběhla na naší škole přednáška firmy EDUCATION. 

Lektorka Mgr. Alena Blažková seznamovala žáky sedmých a osmých tříd s vývojem osobnosti, s preventivními opatřeními proti nakažlivým chorobám a jiným onemocněním. Na prvním stupni se přednášky zúčastnili žáci 3.B a 4.A se svými třídními učitelkami. Jejich program se jmenoval „ Na světě nejsi sám“a týkal se podpory individuality a zdravého sebevědomí žáků.
                                                                                   Mgr. Zdeňka Jelínková
                                                                                      výchovná poradkyně

                 Foto