Osmáci v knihovně - Adolf Dudek

Dne 20. 11. se osmá třída vydala do knihovny poznat ilustrátora Adolfa Dudka.

Pan Dudek nám ukázal, že kreslení nemusí být nic obtížného, že všechno se dá nakreslit pomocí trojúhelníku, kruhu, obdélníku a čtverce.
Sám kreslí už desítky let. Ilustroval spoustu dětských knížek a časopis Sluníčko.

Celý pořad byl vtipný, pan Dudek velmi energický a přívětivý. Děkujeme.

                                                                   Petr Molinský, 8. třída

Foto