Informační centrum ČEZ v Hradci Králové

Žáci osmého ročníku pravidelně navštěvují Informační centrum ČEZ v Hradci Králové, které je umístěné v krásné secesní budově.  

Nejdříve v kinosále  sledovali informační film Obnovitelné zdroje energie. Potom se rozdělili podle tříd. VIII. A se nejdříve seznámila s provozem malé vodní elektrárny Hučák. Druhá skupina si rozšířila vědomosti z oblasti alternativních zdrojů energie.  Žáci tak získali povědomí o principech využití energetických zdrojů založených na síle vody, větru, slunce a biomasy. Seznámili se s použitím tepelných čerpadel a geotermální energie. Potom se obě třídy vyměnily.  Asi největším zážitkem byla možnost vyzkoušet si  různé modely  jako jsou autička  na solární pohon, činnost solárního panelu či kolektoru na obytném domě, čerpání vody pomocí větrného kola nebo model vzniku tornáda atd.

Viděli jsme historické exponáty i moderní interaktivní modely, které nám představily obnovitelné zdroje zábavnou hravou formou. Prohlídka informačního centra nám tedy dala poučení i zábavu.
                                                                               Mgr.Marie Kupková a Mgr.Václava Nádvorníková

                 Fotogalerie