Návštěva z řeckého Olympu

I v tomto roce zavítala na naši školu tradiční návštěva z Olympu.

V úterý 15.května se učebna dějepisu opět zaplnila řeckými bohy a bohyněmi. Letošní delegace byla početnější, proto jsme se tentokrát  seznámili i s bohy, kteří nás tak často nenavštěvují. Mezi ně patří například Fobos, Morfeus nebo Próteus. Ani letos však nechyběla základní šestka - děti Titánů Krona a Rheii – Zeus, Héra, Hestiá, Démétér, Hádes a Poseidon. Ale také spousta jejich dětí. Z těch nejznámějších můžeme jmenovat Athénu, Afroditu, Héfaista, Dionýsa, Área, Artemidu či Apollona. Ale bylo zde i mnoho dalších. Shodou okolností jsme měli k dispozici tři vyučovací hodiny, a tak jsme je náležitě využili. 

Přiznám se, že jsem letos s realizací toho projektu dlouho váhala, protože někteří žáci současné šesté třídy mají problémy s dodržováním pravidel a plněním svých povinností. Byla jsem však příjemně překvapena. I letos se bohužel našli tři chlapci, kteří přišli nepřipraveni a zadaný úkol nesplnili, ale ostatní přistoupili k přípravě zodpovědně a aktivně se do projektu zapojili. Přinesli si zajímavé a nápadité kostýmy a obstarali atributy, které jejich bohy charakterizovaly.  Protože dodržovali domluvená pravidla, chovali se slušně a navzájem si naslouchali, proběhla celá akce v pohodě a bez větších problémů. To ostatně ocenili i žáci 4.B, kterým se přítomní bohové a bohyně také představili.  Návštěva se letos vydařila a my už se těšíme na tu další.
                                                                                                        Mgr.Jindra Chejnová

                 Foto