Recitujeme Žáčkovu Abecedu

Od začátku školního roku probíráme v hodinách literatury základní pojmy související s poezií a lyrikou. Opakujeme a procvičujeme sloku, verš a rým, nově jsme se naučili druhy rýmu a také obrazná pojmenování jako je přirovnání, metafora nebo personifikace.

Abychom se neučili jenom teorii, hledáme tyto pojmy v různých textech a básních. Pracujeme hlavně s básničkami známého českého autora Jiřího Žáčka. Kromě sbírek Aprílová škola a Ahoj, moře jsme se seznámili také s jednoduchými básničkami z jeho sbírky Abeceda. Každý z žáků 6.A a 6.B si vylosoval jedno písmenko a básničku tvořenou čtyřmi verši se naučil. O hodině výtvarné výchovy jsme si namalovali svoje písmeno a dozdobili ho obrázky věcí, jejichž názvy začínají stejnou hláskou. Pásmo jsme si několikrát zopakovali (některým žákům trvalo déle zapamatovat si čtyři verše), paní učitelka nás při tom upozorňovala na chyby, které při recitaci děláme (rychlost, výslovnost, intonace, hlasitost projevu).

Společně jsme se rozhodli, že naši výslednou práci ukážeme nováčkům na škole a navštívili jsme 1.třídy, žáci 6.A děti z 1.A a žáci 6.B děti z 1.B. Naše pásmo se prvňáčkům líbilo, i když ne každý z nás si vzal rady paní učitelky k srdci. Na závěr naší návštěvy poznávaly děti z 1.třídy obrázky na našich výkresech a pojmenovávaly je. Akce se vydařila a my slíbili prvňáčkům, že až se naučíme Žáčkovu pohádku Čert a Káča, zase je navštívíme.
                                                                               Mgr.Jindra Chejnová a žáci a žákyně 6.tříd

                                   fotogalerie