9.A na Zelené hoře

Naše třída 9.A vyrazila 20.října na další exkurzi, tentokrát do Žďáru nad Sázavou.

Jako vždy jsme cestovali vlakem. Autobusem MHD jsme pak dojeli k zámku a odtud se vydali ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Paní průvodkyně nám řekla něco o historii kostela a seznámila nás s legendou i pravdou o životě Jana Nepomuckého. Kostel navrhl geniální barokní architekt Jan Blažej Santini na žádost opata Václava Vejmluvy. Kostel je postaven ve stylu barokní gotiky a mnoho jeho částí má symbolický význam, např. pět vchodů, pět oltářních výklenků a pět andělů na hlavním oltáři, kteří symbolizují pět hvězd na svatozáři Jana Nepomuckého. V kupoli je vypodobněn světcův jazyk, jako atribut nevyzrazení zpovědního tajemství.  V roce 1994 byl kostel jako první samostatná budova v ČR zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Po prohlídce kostela jsme zamířili do interaktivního Muzea nové generace ve žďárském zámku. V muzeu každý z nás dostal audioprůvodce se sluchátky, a tak jsme si mohli samostatně přehrát komentáře k exponátům, které nás zajímaly. První část byla věnována žďárskému klášteru a cisterciáckému řádu. Ve druhém patře nás přivítal zrcadlový kaleidoskop, ze kterého jsme vystoupili do světa baroka. Seznámili jsme se s barokní architekturou, uměním, vědou a divadlem. Dozvěděli jsme například, jak ve středověku vznikaly knihy, jak žili mniši nebo proč Santini vystavěl Zelenou horu tak, jak ji známe.
Expozice je opravdu netradiční, vybavená nejnovější audio a videotechnikou. Návštěva kostela i muzea se nám moc líbila. Exkurzi jsme si užili, počasí nám přálo. Už teď se těšíme do vánoční Prahy a na divadelní představení Sněhová královna.
                                                                                                                         Žáci a žákyně 9.A

                 Foto