Sběr odpadů ve školním roce 2017-2018

V letošním školním roce na škole sbíráme:
papír, karton, vysloužilé drobné  elektrospotřebiče, tonery a baterie, PET víčka a PET lahve.

Žáci (i rodiče) mohou odpady přinést kdykoli v průběhu roku. Několikrát za rok organizujeme bleskové sběry.
Za elektrospotřebiče, tonery a baterie získáváme body v projektu Recyklohraní. Za obdržené body si vybíráme ceny.
PET víčka putují k handicapovaným dětem.
                                                       Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO