Už jsou z nás čtenáři

V sobotu 20.května 2017 byli naši prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře.

Akce proběhla vzhledem k nepřízni počasí v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vrdech. Všichni přítomní byli mile překvapeni velkým počtem lidí, kteří přišli naše prvňáčky podpořit. Pasování na čtenáře je vyvrcholením celoroční spolupráce prvních tříd s místní knihovnou, kterou vede Mgr.Petra Kobelová. Ta se snaží v dětech opravdu vzbudit zájem o knihy a vytvořit u nich pevný základ, na kterém budujeme jejich čtenářskou gramotnost. Slavnostní ráz celé akce podtrhla i přítomnost milých hostů, pana starosty Antonína Šindeláře a pana Jana Vlasáka. Oba se snažili děti povzbudit v jejich čtenářství a pan Vlasák jim ještě sám přečetl jednu českou pohádku. Poté už následovala vystoupení dětí 1. A a 1.B. Ty si také připravily čtení pohádky a na rozdíl od nás dospělých na nich nebyla vůbec znát tréma. Odměnou pro ně byla kniha i krásný pamětní list.

Rády bychom poděkovaly panu starostovi za povzbudivá slova, paní Kobelové za celoroční spolupráci a perfektní přípravu této akce a dětem i jejich rodičům popřály hodně pěkných chvil při dalším čtení.
                                                                    Mgr. Jana Pospíšilová, Mgr. Eva Pospíšilová

                 Foto