Mikulášská nadílka

  Dne 5.12.2017 se někteří žáci z 9.tříd převlékli za Mikuláše, čerty a anděly.   

Rozdělili se na dvě skupiny a celé dopoledne chodili po třídách 1. i 2.stupně a navštívili také školku.  Do každé třídy si Mikuláš přinesl svou Knihu hříchů a z té následně přečetl jména hříšníků i jejich provinění.  Jmenovaní žáci pak museli před celou třídou zazpívat píseň nebo zarecitovat básničku. Ve většině tříd se našich čertů báli a někde došlo i na slzy. Andělé však všechny uklidnili a dětem rozdali sladkou odměnu. Myslíme se, že naše kostýmy děti zaujaly.
Nyní už předáváme štafetu našim nástupcům.
                                              Pavlína Chudomelová a Anežka Francová, 9.třída

                         Foto A        Foto B