V místní knihovně

Dne 4.10. dívky z 9.A a 9.B navštívily zdejší knihovnu.

Tam nás přivítala paní knihovnice a seznámila nás s nejbližšími akcemi,  které bude knihovna pořádat.  Potom nám ukázala knihu „Podivná knihovna“, kterou napsal japonský spisovatel Haruki Kurakami. Než však začala z knihy číst, zeptala se nás, o čem by příběh mohl vyprávět. Měly jsme vycházet z názvu a také z ilustrací, které jsme si prohlédly. Po krátké ukázce jsme si o knize povídaly a odpovídaly na otázky, které jsme si vylosovaly na speciálních kostkách. Potom jsme si prohlédly knihy, které nás zaujaly,  a zdejší výstavu fotografií. Některé z nás se v knihovně i nově zaregistrovaly a půjčily si knihy domů.
                                                                        Ž
ákyně 9.A,B

                         fotogalerie