Velikáni českých dějin

V pátek 10.listopadu se žáci naší školy  prostřednictvím výukového programu Historické osobnosti blíže seznámili  s některými významnými představiteli českých dějin.

Na jednu hodinu jsme se  přenesli do dob minulých. Chronologicky seřazené postavy z české historie nám přiblížily významné události i okamžiky naší slavné minulosti. Učivo vlastivědy a dějepisu si zde zopakovali a procvičili žáci od 5. do 9.třídy, protože výstava zahrnovala osobnosti od raného středověku až po období první republiky. Mladší žáčci se s většinou jmen setkali asi poprvé, ale určitě ne naposledy. A koho jsme tedy viděli? Knížete Sáma, věrozvěsty Konstantina a Metoděje, Přemysla Otakara I. a jeho Zlatou bulu sicilskou, Otce vlasti Karla IV., reformátora a kacíře Jana Husa na hranici, husitského vojevůdce Jana Žižku, Učitele národů Jana Ámose Komenského, císaře Rudolfa II., jedinou panovnici na českém trůně Marii Terezii i našeho prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka.  

Po odborné přednášce, díky které jsme se dozvěděli mnoho zajímavých a ne tak známých informací, jsme si expozici mohli prohlédnout z bezprostřední blízkosti a většinu vystavených předmětů si osahat a vyzkoušet. Výukový program byl zajímavý a líbil se nám stejně jako před několika lety zážitková výstava Exkurze pravěkem.
                                                                                                                  
Žáci a žákyně ZŠ Vrdy

Foto - 2.stupeň