8.třídy v ČEZu v Hradci Králové

Středu 5.dubna strávili žáci 8.ročníku v Hradci Králové. Společně navštívili Informační centrum ČEZ, které je umístěné v krásné secesní budově.

Nejdříve v kinosále  sledovali informační film Obnovitelné zdroje energie. Potom se rozdělili podle tříd. VIII.B se nejdříve seznámila s provozem malé vodní elektrárny Hučák. Druhá skupina si rozšířila vědomosti z oblasti alternativních zdrojů energie.  Žáci tak získali povědomí o principech využití energetických zdrojů založených na síle vody, větru, slunce a biomasy. Seznámili se s použitím tepelných čerpadel a geotermální energie. Potom se obě třídy vyměnily. Asi největším zážitkem byla možnost vyzkoušet si  různé modely  jako jsou autíčka  na solární pohon, činnost solárního panelu či kolektoru na obytném domě, čerpání vody pomocí větrného kola nebo model vzniku tornáda atd.

Viděli jsme historické exponáty i moderní interaktivní modely, které nám představily obnovitelné zdroje zábavnou hravou formou. Prohlídka informačního centra nám tedy dala poučení i zábavu.
                                                                                              Mgr. Marie Kupková

                 Foto