Víčka pro Kačenku

V minulém týdnu jsme ukončili další etapu sběru PET víček.

Tentokrát se k nám připojila i vedlejší mateřská škola. Jejich víčka naplnila celé dva velké pytle a spolu s víčky nasbíranými našimi žáky jsme předávali 10 pytlů a 8 velkých krabic.
Naše pomoc směřovala k malé Kačence, která potřebuje peníze na rehabilitační pobyt v Klimkovicích. K transportu víček jsme využili služeb České pošty. Velmi rádi bychom proto zároveň poděkovali paní L. Wittvarové za její ochotu při zajištění převozu víček.
Potěšila nás i velice rychlá reakce rodičů malé Kačenky, kteří poslali našim žákům poděkování i fotografie. Za celou školu přejeme Kačence hodně sil v jejím boji a současně děkujeme všem, kteří víčka sbírají.
                                                                            Mgr. Jaroslava Polgárová

 

                                                             Foto                     E-mail rodičů