Návštěva z Rakouska

Ve středu 23.března, před velikonočními prázdninami, do 2.B zavítala vzácná návštěva.

Přijela Emilia Starkl, která s námi chodila v loňském roce do 1.třídy a nyní žije v sousedním Rakousku. Emilka využila delšího volna, které mají v Rakousku, a mile nás svou návštěvou potěšila. Přinesla ukázat sešity i učebnice, které používá v současné škole, přečetla nám a napsala i něco německy na tabuli. Děti byly velmi aktivní a zajímalo je, jak to chodí v cizí zemi nejen ve škole, ale i o Velikonocích. Emilka ochotně všechny dotazy zodpověděla. Děti například zjišťovaly, jestli ve škole mají družinu, jídelnu, jaké předměty se učí a kolik mají každý den hodin. Emilka i po delší pauze zvládla češtinu bravurně. Přejeme si, aby její návštěva nebyla poslední a mohli jsme s ní někdy v budoucnu pohovořit německy.
                                               Mgr. Dana Kubešová

foto