Den dětí na prvním stupni

Letošní dětský den jsme pojali sportovně.

Z kabinetu jsme vystěhovali téměř všechny pomůcky ze sady, kterou jsme v březnu získali v rámci projektu Atletika pro děti do škol. Pomůcky jsme provětrali na školním hřišti a využili je k šesti disciplínám: běh přes překážky, slalomový běh mezi kužely, frekvenční běh přes hranoly, hod pěnovým oštěpem, hod „kometkou“ či „raketkou“, skok z místa. První dvě hodiny si poměřili své síly v těchto disciplínách žáci prvních a druhých tříd. Zpočátku jsme bojovali s mokrým povrchem po vydatném dešti z předchozího dne. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci měli o dvě hodiny později podmínky ideální. Žáci se aktivně zapojili a mnohé disciplíny chtěli zkoušet opakovaně i mimo soutěž. Za skvělé výkony pak všichni obdrželi diplom, kartičku s podpisem Anežky Drahotové, patronky projektu Atletika pro děti, a sladkou odměnu.

Nejlepší chlapci a děvčata dle ročníků narození obdrželi medaile a drobné ceny. Velké poděkování patří žákům 9.B, kteří se podíleli na přípravě, měření a následném úklidu.
Celé dopoledne nám vydrželo slunečné počasí a dobrá nálada. Dětský den s „atletěním“ se povedl.
                                                                                                   Mgr. Dana Kubešová               

                 Foto