Ctnosti a Neřesti

Na druhém stupni základní školy se v rámci dějepisu věnujeme různým projektům.

V šesté třídě se seznamujeme s řeckými bohy, v sedmé navštívíme středověk a blíže poznáme život rytířů a dvorních dam a v osmé třídě nás čeká období baroka. Ani v letošním školním roce tomu není jinak. Opět po roce se žáci a žákyně 8.tříd proměnili v oživlé sochy Braunových Ctností a Neřestí. Letos jsme ovšem nevycházeli jen z obrázků na internetu nebo v encyklopediích, ale zajeli jsme se osobně podívat do Kuksu, abychom si tyto slavné barokní sochy dokázali lépe představit. Viděli jsme je dokonce dvakrát, kopie venku před hospitálem a originály v lapidáriu. Zde nám paní průvodkyně poutavou formou tyto sochy přiblížila. V pátek 4.listopadu pak žáci 8.A i 8.B některé sochy ztvárnili a představili. Připravili si kostýmy a vyrobili rekvizity představující typické atributy jejich soch.

Opět pracovali ve dvojicích, jeden z týmu sochu předvedl, druhý ji ostatním slovně představil. Většina žáků si dala opravdu záležet, jejich kreativita a nápaditost mě velmi příjemně překvapila, ale příliš neudivila, protože žáci i žákyně obou tříd přistupují k plnění dějepisných projektů (až na pár výjimek) velmi zodpovědně. Stejně tomu bylo v 6.třídě při zasedání řeckých bohů a loni při návštěvě rytířů  a dam ve středověku. Obě osmé třídy si proto zaslouží velkou pochvalu.
                                                                                               Mgr. Jindra Chejnová                           

                 Foto - 8.A         Foto - 8.B